1 LISTOPADA
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Nowy Cmentarz św. Barbary - Msza św.
o godz. 9.30 z precesją i modlitwami za zmarłych
( w przypadku bardzo silnego deszczu Msza św. w kościele w Grabowcu potem procesja na cmentarzu)
Złotoria – Msza św. o godz.8.00; o godz. 11.00
z precesją i modlitwami za zmarłych
Msza św. o godz.12.30

2 LISTOPADA
DZIEŃ ZADUSZNY

GRABOWIEC – kościół Msza św. z wypominkami o godz. 17.00
ZŁOTORIA – Msza św. z wypominkami
godz. 10.00 i godz. 18.00

Pamiętajmy szczególnie o Mszy św. i komunii za zmarłych. Wypominki całoroczne przyjmujemy w zakrystii oraz w biurze parafialnym.