Księga Kondolencyjna

 

Wpisy można przesyłać na adres e-mail podany w zakładce Kontakt

  

 Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy zmarłego w dniu 16 stycznia 2011 roku       

ks. Kanonika Krzysztofa Stanowicza
  
od 25 lat Proboszcza Parafii p.w.  św. Wojciecha w Złotorii,
 
człowieka niezwykłej prawości i skromności , pełnego ciepła i dobroci , życzliwego ludziom,
oddanego bez reszty w swojej 40 letniej posłudze kapłańskiej Bogu i Maryi.
  
Rodzinie i wszystkim  bliskim
 
wsparcie w modlitwie oraz wyrazy najserdeczniejszego współczucia
składają
Zarząd i członkowie Parafialnego Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
 
 
 

Z ogromnym bólem przyjęliśmy

wiadomość o nagłej i przedwczesnej śmierci 

Śp.

ks. Kanonika Krzysztofa Stanowicza 

proboszcza parafii św. Wojciecha w Złotorii

wieloletniego nauczyciela religii

w Szkole Podstawowej w Złotorii

Człowieka Wielkiego Serca

 Rodzinie Zmarłego
 składamy wyrazy
    szczerego ubolewania 

           Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Uczniowie
      Szkoły Podstawowej w Złotorii
 
 
 

 

Szczere wyrazy współczucia  dla najbliższej Rodziny

Naszego św pamięci

Proboszcza ks. Kanonika Krzysztofa Stanowicza

składa rodzina Owczarków z Kopanina Smolnik.

 

 
Wielebny Księże Kanoniku a nasz drogi Przyjacielu,
 
Odszedłeś już tam, gdzie odeszło już wielu
A my stojąc przy Twojej mogile w wielkiej zadumie,
rzucając grudkę ziemi
Z myślą - Tyś już tam doszedł a my jeszcze idziemy.
 
Szczere wyrazy współczucia dla rodzinyparafian.
W dowód wdzięczności, z wielkim szacunkiem
Parafianka z Godziszewa - Stefania Werochowska.
 

  

 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Naszego Proboszcza.

 

Dziękujemy Mu za to, że uczył nas Wiary, miłości do Boga i ludzi,

wskazywał nam drogę do Miłosierdzia Bożego, które daje nadzieję na zbawienie


Wyrazy najserdeczniejszego współczucia

Rodzinie i wszystkim bliskim

Składają B.W.K. Rygielscy ze Złotorii

 

 

Drogi Księże Kanoniku Krzysztofie

Byłeś i na zawsze zostaniesz w Naszych sercach
za swoją dobroć i
długoletnią posługę Bożą w której uczyłeś Nas Wiary oraz Miłości do Boga i bliźniego.
Z głębokim żalem żegnamy się z Tobą
i łączymy się w bólu z Rodziną.
 
Najserdeczniejsze wyrazy współczucia składa rodzina Kornytowskich ze
Złotorii
18.01.2011r. Złotoria

 

Wielebny Księże Proboszczu!

Twoja śmierć napełniła nas wielkim smutkiem,Byłeś wielki sercem i otwarty na każdą potrzebę i problem Twoich owieczek. Niech Pan Ci otworzy najpiękniesze mieszkanie w domu swoim.

Wyrazy głębokiego współczucia dla najbliższych Ks. kanonika  składają Danuta, Zbigniew i Marcin Wojciechowscy z Grabowca.

 

Drogi Księże Krzysztofie.
 
Byłeś z nami 25 lat i pozostaniesz na zawsze
w naszych sercach i pamięci. 
Byłeś człowiekiem niezwykle skromnym, uczciwym, zawsze uśmiechniętym.
I takim Cię zapamiętamy. 
Odpoczywaj w pokoju, Dobry Gospodarzu.
 
Składamy wyrazy głębokiego współczucia najbliższej rodzinie
naszego zmarłego Księdza Proboszcza.
 
Ewa, Anna i Bogumił Wiśniewscy
Regina i Józef Sołtyk
                                               
Złotoria, 18.01.2011
 
Z głębokim smutkiem w sercu żegnam 
 
Naszego Proboszcza,
Księdza Kanonika Krzysztofa 
 
dobrego,skromnego,zawsze życzliwego parafianom.
 
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
 
   A.M. Latowscy z dziećmi
      19.01.2011 Złotoria

 

Z głębokimi wyrazami współczucia żegnamy proboszcza naszej parafii ks. Krzysztofa Stanowicza, i dziękujemy za wieloletnią współpracę przy ołtarzu świętym.

Ministranci z Grabowca

 

"Dlaczego krzyż, uśmiech, rana głęboka?
Widzisz - to takie proste, kiedy się kocha." 
napisał. ks. Jan Twardowski
 
                                                Drogi Księże Krzysztofie - Przyjacielu Rodziny,
                                    może to spoufalanie z naszej strony, ale takim dla nas Byłeś,
                                    zawsze ciepły, serdeczny, miły, uczynny, oddany Bogu i Ludziom,
                                    trochę zapominający o Sobie, zabiegany i zapracowany...
                                                                       KSIĄDZ Z POWOŁANIA   
                                             -  takim pozostaniesz w naszych sercach na zawsze.
                                                Z głębokim żalem żegnamy Księdza Kanonika, 
                                                nagła śmierć napełniła nas bólem i smutkiem.
                                                                    
                               Najbliższej Rodzinie i Parafianom składamy szczere wyrazy współczucia
                                                 - Helena i Jan, Aneta i Ewelina z Rodzinami

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Proboszcza

Ks. Krzysztofa Stanowicza

Pozostanie na zawsze w naszych sercach

Rodzinie i Najbliższym wyrazy najserdeczniejszego współczucia

Składa rodzina Rzeszotek i Bordewicz ze Złotorii

 

Rozpoznaliśmy w drodze...

 

Nigdy obok. Zawsze naprzeciw. Uśmiechnięty, Zapatrzony we wskazania Bożego Kompasu,
Szedł drogą do Człowieka.
 
Nie ustawał. Pragnął tak wiele rozdać ze Źródła Łaski.
 
Gdy spotykał kogoś, porażonego Niemocą Duszy- modlił się, aby Ten otrzymał najwięcej.
 
Pośpiesznie zaszczepiał Wiarę i Nadzieję. Rozdawał Miłość i Miłosierdzie.
Ocierał pot i łzy - i stąpał po krzyżowym trakcie, by zdążyć z kapłańską posługą.
 
A dzień się chylił ku zachodowi... Nastała Noc. I PAN WINNICY zgotował MU odpoczynek.
 
W błogosławionym czasie i mnie zauważył, podał dłoń, uśmiechnął się i pozdrowił
Zawołaniem Szczęść Boże.
 
Dziś odpowiadam uczuciem Zlotoryjskiej Wspólnoty: Księże Krzysztofie, Niech tak się stanie.
Niech się stanie, A nagrody Nieba nie poskąp P A N I E !
 
Złotoria-Wałbrzych, 19.01.2011
Mieczysław Łapicz