Historia kościoła w Grabowcu.

 

          Na podmokłych terenach nadwiślańskich, około XVI wieku została założona przez osadników holenderskich wieś Grabowiec. W 1922 r. wybudowano tam – bez żadnego stylu – kościół dla osiadłych tam protestantów, których było ponad tysiąc w Grabowcu, Kopaninie i Silnie. Z czasem napłynęła na tereny tych wsi ludność niemiecka.

          Po drugiej wojnie światowej ludność niemiecka wyemigrowała, pozostawiając swoje gospodarstwa i razem z nimi kościół. W dniu 29 marca 1948 roku, ówczesny proboszcz parafii Kaszczorek – ks. Stanisław Paluszyński, odprawił pierwszą Mszę Świętą w tym kościele w obrządku rzymsko-katolickim i poświęcił go Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W 1967 roku Jego Ekselencja Ksiądz Biskup Bernard Czapliński zezwolił na przechowywanie Najświętszego Sakramentu w kościele i zmienił tytuł, na kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla. W dniu 12 października 1969 roku Ksiądz Biskup konsekrował stały granitowy ołtarz i erygował Drogę Krzyżową. Obecnie kościół w Grabowcu jest kościołem filialnym parafii Złotoria.

 

  Galeria zdjęć