Kościół filialny pw. Chrystusa Króla w Grabowcu

Historia kościoła w Grabowcu.

      Na podmokłych terenach nadwiślańskich, około XVI wieku została założona przez osadników holenderskich wieś Grabowiec. W 1922 r. wybudowano tam – bez żadnego stylu – kościół dla osiadłych tam protestantów, których było ponad tysiąc w Grabowcu, Kopaninie i Silnie. Po drugiej wojnie światowej ludność niemiecka wyemigrowała, pozostawiając swoje gospodarstwa i razem z nimi kościół.

       W dniu 29 marca 1948 roku, ówczesny proboszcz parafii Kaszczorek – ks. Stanisław Paluszyński, odprawił pierwszą Mszę Świętą w tym kościele w obrządku rzymsko-katolickim i poświęcił go Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

        W 1967 roku Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Bernard Czapliński zezwolił na przechowywanie Najświętszego Sakramentu w kościele i zmienił tytuł, na kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla. W dniu 12 października 1969 roku Ksiądz Biskup konsekrował stały granitowy ołtarz i erygował Drogę Krzyżową.

         Obecnie kościół w Grabowcu jest kościołem filialnym Parafii Złotoria.

Historia parafii w Grabowcu – kliknij zdjęcie poniżej:

Wiersz o kościele w Grabowcu – kliknij zdjęcie poniżej: