Ks. Miłosz Tomaszewski – były wikariusz

            Ks. Miłosz Tomaszewski urodził się 1 stycznia 1990 roku w Toruniu. Jego powołanie do kapłaństwa wzrastało przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny na toruńskich Koniuchach. Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 3 w Toruniu, kontynuował ją w Gimnazjum nr 3 i V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Od najmłodszych lat był ministrantem, a następnie lektorem w swojej rodzinnej parafii. Po zdaniu egzaminu maturalnego w 2009 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym naszej diecezji. Święcenia diakonatu przyjął z rąk Ks. Biskupa Józefa Szamockiego 8 czerwca 2014 roku.

             Studia magisterskie zakończył obroną pracy dyplomowej 12 czerwca, a 20 czerwca 2015 roku w Katedrze pw. śś. Janów otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego. Mottem na posługę kapłańską ks. Miłosza stały się słowa św. Pawła: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9,16). Z dniem 18 lipca 2015 roku rozpoczął pracę duszpasterską w naszej parafii. 

           Po pięciu latach bardzo ofiarnej i owocnej pracy duszpasterskiej, z dniem 30 czerwca 2020 r. ks. Miłosz zakończył posługę w Złotorii, ponieważ dekretem Ks. Biskupa Wiesława Śmigla z dniem 1 lica 2020 r. został wikariuszem w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu.

           Podczas 5 lat posługi w naszej parafii dał się poznać jako miły i lubiany duszpasterz, który świetnie potrafił zjednywać parafian, w tym także młodzież, z którą miał świetny kontakt, utrwalany wieloma zajęciami np. wspólnym graniem w piłkę nożną. Dlatego żegnając go parafianie wypowiedzieli następujące słowa: 

Księże Miłoszu !

Wyrażamy wdzięczność Panu Bogu za dar poznania Ciebie, wspaniałego kapłana i dobrego człowieka. Dziękujemy Ci za trud i pracę oraz ciepły uśmiech i serdeczność. Dałeś się poznać jako człowiek sympatyczny, odpowiedzialny, wrażliwy i wyrozumiały. Poświęcałeś wiele uwagi najmłodszym parafianom, wykazując się wielką cierpliwością i życzliwością. Pokazywałeś, że dobry humor, a przede wszystkim uśmiech jest niezbędny w kontaktach z Panem Bogiem.
Księże Miłoszu, pragniemy podziękować Ci za Twoje świadectwo żywej wiary, za piękne słowa, kierowane do nas podczas homilii. Jesteśmy pełni podziwu, dla wspaniale wypełnianej przez Ciebie posługi, dla kształtu i rozwoju Twojego apostolskiego powołania. Życzymy, aby w dalszej drodze Twojego kapłańskiego posługiwania towarzyszyła Ci Łaska Boża i moc Ducha Świętego. Życzymy, abyś dzięki tej Mocy miał siłę do pokonywania wszelkich trudności i nigdy nie przestawał cieszyć się życiem i napotkanymi ludźmi; by Twoje serce przepełniała Miłość, którą będziesz mógł się dzielić z potrzebującymi i czerpać radość ze służby Bogu i bliźniemu. Zapewniamy o naszej modlitwie o Boże błogosławieństwo dla Ciebie i potrzebne łaski na dalsze trudy pracy duszpasterskiej.
Szczęść Boże w nowym miejscu posługi.

Pożegnanie ks. Miłosza