Ks. Szymon Chachulski – były wikariusz

         Ks. Szymon Chachulski urodził się 10 maja 1975 roku w Lidzbarku Welskim k. Działdowa. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Bpa Andrzeja Suskiego 17 czerwca 2000 roku w Katedrze śś. Janów w Toruniu, w której przez ostatnie cztery lata pełnił posługę kapłańską jako wikariusz (2010-2014).
       Swoją edukację szkolną rozpoczął w swojej miejscowości rodzinnej – w Lidzbarku – w roku 1982 najpierw jako uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 (dziś Gimnazjum im. Szarych Szeregów), a od 1990 roku kontynuował ją jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w tej samej miejscowości. W roku 1994, po zdanej maturze, idąc za głosem kapłańskiego powołania, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Seminarium ukończył w 2000 roku, tym samym rozpoczynając tradycję „pełnych” absolwentów-kapłanów tegoż seminarium, bowiem starsze roczniki rozpoczynały swoją formację seminaryjną jeszcze w seminarium pelplińskim, jednocześnie w tym samym roku – 17 kwietnia, broniąc pracę magisterską na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w specjalizacji teologia dogmatyczna oraz w tym samym roku – 17 czerwca, przyjmując święcenia kapłańskie, o czym już wyżej wspomniano. W latach 2001-2004 kontynuował swoją formację intelektualną w Podyplomowym Studium Teologii na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu uzyskując tytuły: licencjat tzw. rzymski i „ad lauream”.

      Jego pierwszą placówką duszpasterską stała się Parafia pw. Św. Faustyny i Miłosierdzia Bożego /obecnie Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego/ w Toruniu. Lata kapłańskiej pracy w tejże Parafii były radosną i fascynującą nauką nabierania szlifów kapłańskiej posługi i niejako „kapłańskim seminarium”, bowiem trwały tyle, ile nauka w Seminarium Duchownym – 6 lat.
       W roku 2006 dekretem Bpa Toruńskiego został skierowany do dalszej pracy duszpasterskiej w Parafii pw. MB Królowej Polski w Wąbrzeźnie. Praca w tej Parafii trwała nieco krócej, bo cztery lata, przerwana nagłą chorobą i przebytą operacją oraz tym samym koniecznością zmiany na inną placówkę. Od 1 sierpnia 2010 roku rozpoczął pracę duszpasterską, również jako wikariusz, w Parafii Katedralnej pw. Śś. Janów w Toruniu. Z dniem 25 sierpnia 2014 roku decyzją Bpa Toruńskiego kończy pracę w tejże Parafii i rozpoczyna nowy etap kapłańskiej drogi życia nadal jako wikariusz w Parafii pw. Św. Wojciecha w Złotorii.
      Jego dotychczasowa praca duszpasterska obejmowała m.in.: parafialną formację dzieci i młodzieży w duchu „Ruchu Światło-Życie” wraz z letnimi rekolekcjami oazowymi różnych stopni; przygotowanie dzieci do I Komunii św. oraz gimnazjalistów klas III do bierzmowania; pełnienie roli asystenta kościelnego w parafialnym oddziale Akcji Katolickiej oraz w Ruchu Charyzmatycznym – Odnowa w Duchu Świętym; redagowanie i współredagowanie biuletynów parafialnych; rola opiekuna scholi parafialnej oraz grup: ministranckiej i lektorskiej oraz organizowanie pielgrzymek parafialnych.
       Motto przyświecające kapłańskiej drodze życia ks. Szymona, a zamieszczone na jego prymicyjnym obrazku brzmi: 
„Powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu, On sam będzie działał” /Ps 37,5/

       Z dniem 31 lipca 2015 r. ks. Szymon Chachulski zakończył posługę w naszej parafii, ponieważ dekretem Biskupa Toruńskiego – Andrzeja Suskiego od dnia 1 sierpnia 2015 r. został proboszczem parafii pw. śś. Piotra i Pawła w Dębowej Łące. W dniu 5 sierpnia 2015 r. na Mszy św. o godz. 18.00 nastąpiło pożegnanie ks. Szymona w naszej parafii.