Nasza pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Drodzy Parafianie
Od 24 lutego do dziś (12.03.2022) na skutek agresji Rosji na Ukrainę przybyło do Polski ponad 1.5 miliona uchodźców wojennych. Polska solidarność, pomoc i otwartość jest zdumiewająca i zachwyca cały świat. Również do naszej parafii św. Wojciecha w Złotorii trafiło ponad 60 osób (38 matek, 26 dzieci). Dziękujemy wszystkim, którzy zaprosili do swoich domów uciekające przed wojną matki z dziećmi. Drodzy Parafianie, nie tylko ich przyjęliście, ale zaprosiliście do wspólnego stołu i oddaliście do dyspozycji swoje pokoje i domy. To najwyższy przykład realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego oraz słów Jezusa: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych mnieście uczynili”.

Drodzy Parafianie
Każdy z Was może pomóc poszkodowanym przez wojnę. Czynią to władze Państwowe, Samorządowe, Gminy i Sołectwa, Kościół. Do tego dzieła włączyła się także nasza parafia.
Dlatego zapraszam do współpracy wszystkich ludzi dobrej woli. To jest czas działania i sprawdzian dla chrześcijan. W tym celu powołaliśmy do działania Parafialny Zespół Caritas Pomocy dla Ukrainy. Tworzą go osoby najbardziej zaangażowane w pomoc uchodźcom z terenu naszej parafii, są to sołtysi p. Barbara Kisielewska, p. Danuta Wojciechowska, p.Ludwik Wikiera oraz p. prof. Rafał Moczkodan, p. Kuba Pietkiewicz, p. Mariusz Kostrzewski i ks. prob. Marian Wróblewski oraz ks. Jan Melzacki. Zapraszamy też innych chętnych do współpracy.

Celem naszego zespołu jest koordynacja i pomoc poszkodowanym uchodźcom wojennym z Ukrainy oraz wsparcie rodzin, które przyjęły ich do swoich domów.
Ta pomoc musi być długofalowa i przemyślana. Może ona trwać nawet kilka miesięcy. Zanim zostanie uruchomiona pomoc materialna z kasy Państwa i Samorządów musimy ich wspomóc już dziś. Z satysfakcją muszę stwierdzić, że pierwsza pomoc została udzielona w najwyższym stopniu. Były zbiórki pieniężne, zostały zakupione przedmioty pierwszej pomocy, przeprowadziliśmy zbiórki rzeczy. Ale wiemy, że to tylko początek przyjdzie codzienna rzeczowość i problemy. Potrzebna jest pomoc długofalowa.
Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich, aby każdy według własnych możliwości wspomógł potrzebujących. Powołany Parafialny Zespół Caritas Pomocy dla Ukrainy będzie na bieżąco przekazywał nam potrzeby uchodźców, aby nie kupować samodzielnie niepotrzebnych rzeczy np. kolejnych koców, poduszek, ale tylko te przedmioty, które są aktualnie niezbędne np. zakup butów, słowników, lekarstw.

W tym celu zostało utworzone specjalne konto parafialne, którego numer zostanie podany poniżej. Na to konto zostały już wpłacone 3 tys. zł., które jest częścią zbiorki na pomoc Ukrainie z ubiegłej niedzieli. Pozostała część pieniędzy musiała być przekazana na Caritas Polska. Tym kontem będzie zarządzał wcześniej wskazany Parafialny Zespół Pomocy Caritas dla Ukrainy. Bardzo prosimy, aby co miesiąc wpłacić na ten cel na konto parafialne dowolną ofiarę 10,20 czy 50 zł. Oprócz, tego co miesiąc będzie specjalna zbiórka do puszek przeznaczona na ten cel. Utworzony fundusz pomoże nie tylko uchodźcom ale także rodzinom, które ich ugościły.
Jeśli nie możemy sami zaprosić uchodźców do swoich domów to pomóżmy innym, którzy to zrobili. W tym miejscu zwracam się również do wszystkich, którzy mają możliwości lokalowe i mogliby przyjąć uchodźców z Ukrainy. Proszę, aby takie osoby zgłaszały się do sołtysów lub do mnie osobiście. Proszę, aby zgłaszać gotowość do sponsorowania np. zakupu ubrań, butów, środków medycznych. Zbliża się wiosna a uchodźcy zabrali ze sobą tylko rzeczy najpotrzebniejsze kurtki i swetry zimowe.

Adresy kościołów do przekazania uchodźcom:
· Kościół Rzymskokatolicki Złotoria ul. Toruńska 4 ks. Marian Wróblewski tel. 603 598 226
· Kościół Prawosławny Toruń ul. Podgórna 69   ks. Mikołaj Hajduczenia tel. 608 684 302
· Kościół Grekokatolicki Toruń ul. ks. Kard. St. Wyszyńskiego 7 ks. Dymitr tel. 725 782 585

NASZ CEL: Koordynacja wsparcia dla uchodźców mieszkających na terenie parafii 

A. NASZE DZIAŁANIA:
 
1. TWORZENIE BAZY NOCLEGOWEJ
 
Osoby, które są chętne do przyjęcia uchodźców, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do sołtysów.
 
2. DŁUGOTERMINOWE WSPARCIE FINANSOWE
 
Fundusz interwencyjny na działania wspierające uchodźców i przyjmujących. Prosimy o regularne wpłaty na subkonto:
 
Bank Spółdzielczy w Grębocinie oddział w Złotorii
Parafia św. Wojciecha w Złotorii
09 9491 0003 0040 0001 5701 0003   
Dopisek „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”
 
3. WSPIERANIE MATERIALNE I FINANSOWE OSÓB, KTÓRE PRZYJĘŁY UCHODŹCÓW
 
Szukamy osób, które mogą opłacić np. zakup butów, odzieży, okularów, wyprawek szkolnych, biletów miesięcznych, obiadów szkolnych. Prosimy o zgłaszanie deklaracji osobiście, telefonicznie lub mailowo do sołtysów, ks. proboszcza lub bezpośrednio osób, które przyjęły uchodźców.
W ten sposób stworzymy bazę danych pozwalającą na szybką konkretną pomoc.
 
4. WYPOŻYCZANIA ROWERÓW
 
Prosimy zgłaszać do sołtysów możliwość oddania używanych rowerów dla dzieci i dorosłych - po wyremontowaniu powstanie z nich wypożyczalnia długoterminowa.
 
5. PRACE DORAŹNE
 
Szukamy osób, które mogą zlecić drobne prace porządkowe (malowanie płotów, sprzątanie ogrodów, mycie okien itp.), które bardzo chętnie chcą wykonywać przyjezdni z Ukrai.
 
 
B. CO OFERUJEMY - NASZE WSPARCIE
 
1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
Członkowie Zespołu służą informacjami, jakie czynności administracyjne trzeba podjąć po przyjęciu uchodźców.
 
2. ROZMÓWKI POLSKO-UKRAIŃSKIE
 
Darmowe pakiety startowe ułatwiające komunikację.
 
3. INFORMACJE I DOŚWIADCZENIE
 
Osoby, które chcą pomóc, ale mają obawy i wahają się mogą się z nami kontaktować w celu uzyskania informacji, jak przyjąć uchodźców i pomóc im w tych trudnych chwilach.
 
4. WSPARCIE FINANSOWE
 
Z funduszu interwencyjnego będą opłacane te działania, które przerosną finansowo osoby przyjmujące uchodźców.

 5. ORGANIZACJĘ CZASU WOLNEGO INTEGRUJĄCEGO PRZYJEZDNYCH

Zorganizujemy spacery po okolicy, zwiedzanie Torunia, biesiadę przy ognisku

C. KONTAKT
 
Wszelkie informacje, zgłoszenia i zapytania prosimy kierować w pierwszym rzędzie do sołtysów (telefonicznie lub mailowo) oraz do członków zespołu:
 
Ks. Marian Wróblewski – proboszcz tel. 603 598 226 wmarian@wp.pl
Barbara Kisielewska  - sołtys Złotorii tel. 602 436 816 basiakisielewska@op.pl
Danuta Wojciechowska – sołtys Grabowca  i Radna Gminy Lubicz tel. 694 573 582 d.wojciechowska@lubicz.pl
Ludwik Wikiera - sołtys Kopanina tel. 797 999 877
Miłosz Morawiak - sołtys Nowej Wsi tel. 606-117-998 milosz.morawiak@gmail.com 
Rafał Moczkodan tel. 509 532-234 rafalmoczkodan@gmail.com
Jakub Pietkiewicz tel. 501 778 434 gazbud@wp.pl
Mariusz Kostrzewski tel. 601 878-904 ecotent@ecotent.pl

Zapraszamy na strony naszych sołectw, które pomagają uchodźcom.

Sołectwo Złotoria

Sołectwo Grabowiec

Sołectwo Nowa Wieś

Sołectwo Kopanino