UROCZYSTOŚCI NAWIEDZENIA OBRAZU ŚWIĘTEJ RODZINY W NASZEJ W PARAFII  W DNIACH 26-27 MAJA 2021

       W dniach 26 – 27 maja 2021 r. w naszej parafii miały miejsce Uroczystości Nawiedzenia Obrazu Świętej Rodziny, pod hasłem: „Żyć, jak Święta Rodzina”.

       Nawiedzenie rozpoczęło się w środę 26 maja o godz. 19.00 powitaniem Obrazu Świętej Rodziny, który przybył do nas z Parafii Św. Maksymiliana Kolbe w Toruniu. Po powitaniu w kościele parafialnym w Złotorii, odbyła się Msza św. z obrzędem odnowienia przyrzeczeń  małżeńskich pod przewodnictwem ks. Bpa Wiesława Śmigla – Ordynariusza Diecezji Toruńskiej.

       W homilii Ks. Biskup podkreślił przede wszystkim ważność rodziny w życiu każdego człowieka, stwierdził, między innymi, że każdy z nas wszystko co ma zawdzięcza swojej rodzinie, że każde miłe wspomnienia wiążą się zawsze z rodziną, że wszystko możemy zrealizować w rodzinie, jeżeli zaprosimy do niej Chrystusa. Całą homilię można wysłuchać klikając na zamieszczony poniżej link.

       Po homilii odbył się obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Wszyscy zgromadzeni w kościele, w tym także jubilacji obchodzący 25-lecie i 50-lecie zawarcia sakramentu małżeństwa, ponownie wypowiedzieli wobec siebie przysięgę małżeńską.

       W trakcie Mszy św. odbyło się także przyjęcie drogowskazów dla kręgu Kościoła Domowego w naszej parafii. Pięć małżeństw, które stanowiąc krąg Kościoła Domowego w naszej parafii, uroczyście przyjęła drogowskazy, wygłaszając przy tym kolejno sława, w których określono znaczenie w życiu człowieka: Jezusa Chrystusa; Niepokalanej; Ducha Świętego; Kościoła; Słowa Bożego; Modlitwy; Liturgii Eucharystycznej oraz świadectwa.  

       Po Mszy św. w godz. 20.45 – 21.30 miał miejsce Wieczór Pojednania oraz spowiedź św. dla wszystkich, którzy chcieli skorzystać z tego sakramentu.

       Następnego dnia w czwartek 27 maja w kościele parafialnym w Złotorii o godz. 9.30 wspólnie został odmówiony różaniec w intencji wszystkich małżeństw i rodzin naszej parafii, a następnie o godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św. wotywna za wstawiennictwem św. Józefa, w intencji wszystkich parafian, a w szczególności emerytów, rencistów, seniorów i chorych. W trakcie Mszy św. odbyło się poświecenie obrazów ze Świętą Rodziną.

       Po Mszy św. do godz. 12.00 każdy mógł indywidualnie czuwać i modlić się przed obrazem Świętej Rodziny, a o godz. 12.00 została odmówiona Modlitwa Anioł Pański oraz zostało odprawione Nabożeństwo Majowe, po którym ponownie można było czuwać indywidualnie przed obrazem.

       O godz. 15.00 został wystawiony Najświętszy Sakrament, przed którym zgromadzeni parafianie modlili się, odmawiając koronkę do Miłosierdzia bożego w intencji rodzin i małżeństw.

       O godz. 17.00 Obraz Świętej Rodziny został przewieziony do kościoła w Grabowcu, gdzie o godz. 17.30 została odprawiona Msza św. dziękczynna z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Zgromadzeni wierni wspólnie odmówili akt zwierzenia Rodzin Świętej Rodzinie. W trakcie Mszy św. odbyło się także poświecenie obrazów ze Świętą Rodziną.

         O godz. 18.00 Obraz Świętej Rodziny został przewieziony do Parafii Matki Karłowskiej w Toruniu.   

        Peregrynacja Obrazu Świętej Rodziny była bardzo dobrą okazją do wspólnej modlitwy w intencji małżeństw i rodzin naszej parafii. Kiedy pochylimy się nad współczesną rodziną, z pewnością zauważymy różnego rodzaju trudności i problemy, często większe i liczniejsze niż dawnej, z powodu skutków pandemii, oraz nasilenia się w ostatnim czasie wielu ataków, skierowanych właśnie na rodziny. Jeżeli jednak będziemy szukali możliwych dróg wyjścia, a także wzorców do naśladowania, to w tych poszukiwaniach, na pierwszym miejscu musi się pojawić Święta Rodzina.

        Dlatego to nawiedzenie było tak ważne dla wszystkich naszych parafian, gdyż z pewnością umocniło ich w dążeniu do kroczenia w życiu droga zbawienia, którą najlepiej może poprowadzić nas właśnie Święta Rodzina.  

Galerie zdjęć:

Msza św. o godz. 19,000 w dniu 26.05.2021 r.

Zdjęcia Obrazu  Świętej Rodziny

Film - Homilia Ks. Biskupa i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich: