Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę 17 października 2021 r.  

 

1. Rozpoczynamy przedostatni tydzień modlitwy różańcowej. Do odmawiania tej modlitwy zapraszamy dzieci młodzież i dorosłych w rodzinach i kościele. Różaniec w Złotorii codziennie przed Mszą św. wieczorną o godz. 17.30. natomiast w Grabowcu o godz.17.00 z wyjątkiem środy o godz. 16.30.

2. Dziękuję za ubiegłotygodniową zbiórkę z okazji Dania Papieskiego na Fundusz Stypendialny dla Młodzieży z ubogich rodzin. Zbiórka wyniosła 1508 zł. Natomiast kolekta na cele remontowe 4654 zł. Bóg zapłać.

3. Za 2 tygodnie przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy nie tylko o uporządkowaniu grobów naszych bliskich, ale także o darze modlitwy za nich a w szczególności Mszy św. i wypominek. To znak naszego szacunku i pamięci o naszych bliskich. Wychodząc z kościoła można zaopatrzyć się w karteczki na wypominki jednorazowe oraz roczne. Wypominki jednorazowe za dusze zmarłych będziemy odczytywać przez całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych. Wypominki całoroczne będą odczytywane wraz ze stosowną modlitwą w każdą niedzielę. Ofiara za wypominki jednorazowe jest dowolna. Ofiara za wypominki całoroczne wynosi 20 zł od duszy.

4. W ostatnim czasie zostały wywiezione śmieci z obu śmietników. Takich wywózek w ciągu roku są minimum trzy. Całoroczny koszt wywozu śmieci wynosi ponad 8 tys. zł. do tego trzeba doliczyć koszt załadunku i transportu. Musimy także wykonywać bieżące naprawy muru czy ogrodzenia, opłaty za wodę. Te koszty są pokrywane z opłaty jakie są wnoszone przy okazji pogrzebu oraz przy przedłużeniu tzw. pokładanego. Tak opłata jest pobierana na 20 lat. Gdy są dochowania do grobu głębinowego jest pobierana kolejna opłata od osoby pochowanej, aby opłata od ostatniej pochowanej osoby zawsze była na 20 lat. (taki czas wyznacza prawo państwowe). Inaczej jest przypadku grobu z urnami i murowanych grobowców. Na starym cmentarzu przy kościele jest kilka grobów, które od wielu lat są nieopłacane. Ponieważ parafia ponosi coraz większe koszty utrzymania to takie groby z mocy prawa po 20 latach wracają do dyspozycji parafii. Podobne zasady obowiązują także na innych cmentarzach. (Dla przykładu w Toruniu przedłużenie tzw. pokładanego na 1. rok wynosi 60 zł.) W naszej parafii do ubiegłego roku taka opłata wynosiła 40 zł natomiast od tego roku będzie wynosiła 50 zł. Proszę o życzliwe podejście do rosnących kosztów utrzymania cmentarzy, ponieważ one wynikają z ogólnej sytuacji gospodarczej.

5. W poniedziałek liturgiczne wspomnienie św. Łukasza patrona służby zdrowia. Wszystkim pracownikom służby zdrowa: lekarzom, pielęgniarkom, aptekarzom życzę błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi. W piątek wspomnienie św. Jana Pawła, który jest patronem naszego województwa kujawsko-pomorskiego. Zapraszamy na modlitwę różańcową przy relikwiach św. Jana Pawła II.

6. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Tygodnik Niedziela jest na stoliku z prasą. Kolorowe kalendarze Misyjne są do nabycia w zakrystii.

Pomóżmy naszej chorej parafiance – kliknij na zdjęcie.