OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę Palmową - 5 kwietnia 2020 r.

1. Obecną sytuację powierzamy Bożej Opatrzności i ufamy, że Pan Bóg uchroni nas od zła. Zachęcam do ufnej modlitwy za wszystkich poszkodowanych przez epidemię oraz pracowników służb medycznych i porządkowych.

2. Zgodnie ze wskazaniami władz państwowych oraz kościelnych prosimy, aby w najbliższym tygodniu w kościele  przebywało maksymalnie  5 osób.

3. Przypominam, że Biskup Toruński udzielił dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Korzystający z dyspensy powinni w domu stanąć do dłuższej modlitwy osobistej lub rodzinnej, wykorzystując dostępne transmisje Mszy św. w radio i telewizji. Szczegółowe adresy tych stron internetowych znajdują się na naszej stronie parafialnej www.parafia.zlotoria.eu.

4. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Zadbajmy, aby nie zabrakło czasu na modlitwę osobistą i udział w liturgii Kościoła poprzez telewizję i internet. Obrzędy  Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty odbędą się bez udziału wiernych.  Dlatego zapraszamy do duchowej łączności poprzez naszą stronę internatową parafii.

5. Transmisje z naszego kościoła będą w czwartek i piątek o godz. 18.00 a w sobotę o godz. 20.00. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00 i godz. 11.00 w drugie święto o godz. 11.00.

6. Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 bez udziału wiernych.

7. Wielki Piątek to wspomnienie Męki i Śmierci Zbawiciela. Adoracja indywidualna od godz. 11.00 do godz. 17.00. Liturgia Męki Pańskiej tylko w Złotorii o godz. 18.00 bez udziału wiernych. Po niej okazja do indywidualnej adoracji krzyża od. 19.30 do godz. 21.00. Tego dnia obowiązuje ścisły post.

8. W Wielką Sobotę nie będzie świecenia pokarmów. Tekst specjalnej modlitwy, którą należy odmówić przed śniadaniem wielkanocnym został dołączony poniżej na stronie internetowej. Indywidualna adoracja od godz.9.00 do godz. 17.00. Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz. 20.00 bez udziału wiernych.

9. W Niedzielę Wielkanocną Msza Rezurekcyjna w Złotorii o godz. 6.00 – transmisja w internecie, a w Grabowcu Msza św. o godz. 8.00. Kolejne Msze św. w Złotorii o godz. 11.00 - transmisja w internecie i o godz.12.30. W drugie święto Msze św. o godz. 8.00; 9.30;11.00 – transmisja w internecie; godz.12.30.

10. Okazja do spowiedzi św. w poniedziałek, wtorek i środę  od 17.00 do 18.00. Można też umówić się na spowiedź św. indywidualną w salce katechetycznej na plebani. Proszę jednak o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

11. W tych trudnych dla każdego z nas czasach dziękuję za wsparcie materialne naszej parafii i wpłaty na nasze konto. Dziękuję Drodzy Parafianie za to, że pomyśleliście o utrzymaniu swojego kościoła. Ze wzruszeniem przeczytałem ostatnio tytuły wpłat: wpłata na utrzymanie kościoła, ofiara na kolektę, czy ofiara na kwiaty do kościoła.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW PRZED WIELKANOCNYM POSIŁKIEM:

Po zgromadzeniu się przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy żegnają się i odpowiadają:

Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Ojciec rodziny bądź przewodniczący może skierować do zgromadzonych słowa przygotowujące do błogosławieństwa:

Przeżywając radosny czas zmartwychwstania naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy pełnej możliwości wyrażania naszej radości publicznie,
w świątyniach gromadzimy się w kościele domowym. Od wieków Uroczystość Zmartwychwstania związana jest ze wspólnym, świątecznym posiłkiem. Dlatego przygotowaliśmy do błogosławieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prośmy Chrystusa aby obdarzył nasze serca wzajemną życzliwością.

Ojciec rodziny lub ktoś z obecnych odczytuje tekst Pisma świętego.

Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”
(Mt 6,31ab.32b-33).

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy:

W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny posiłek wielu naszych bliźnich  przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my – pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu we wspólnej modlitwie.

Wszyscy wypowiadają modlitwę: Ojcze nasz…

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa:

Panie Jezu, ty w dzień przed  męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować wieczerzę, w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród podczas wielkanocnego posiłku.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu.

Baranku Boży, ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panujące epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.