Pożegnanie Pana śp. Mariusza Jarlaka

Proboszcz parafii św. Wojciecha w Złotorii zaprasza wszystkich chętnych do modlitwy w intencji śp. Mariusza Jarlaka, naszego wspaniałego nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń dzieci i młodzieży  Szkoły Podstawowej w Złotorii. Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona w naszej parafii w najbliższą niedzielę o godz. 12.30. Ze względów bezpieczeństwa wewnątrz kościoła może  być obecnych 25 osób, natomiast wokół kościoła i na terenie cmentarza przy zachowaniu bezpiecznej odległości nie ma wyznaczonej liczby uczestników. Msza św. będzie transmitowana na stronie parafialnej oraz na profilu parafii na Facebooku.

Wspomnienie

Pan śp. Mariusz  Jarlak pozostanie w naszej pamięci jako wyjątkowy nauczyciel, który swoją pasją sportową, porywał ogromną rzeszę wychowanków i jednocześnie uczył ich wielu szlachetnych postaw ludzkich. Chociaż nie mieszkał na terenie naszej parafii i miejscowości, to jednak  duchowo czuł się jej cząstką. Złotoria to był jego drugi dom, w którym przebywał od rana do wieczora.  Wśród wielu jego aktywności i sukcesów  przywołam tylko niektóre z nich. Przez prawie 10 lat był trenerem i opiekunem Parafialnego Stowarzyszenia  SALOS, który prowadzi zajęcia pozalekcyjne z unihokeja i piłki nożnej.
Pan śp. Mariusz bezinteresownie ofiarowywał swój wolny czas i uczestniczył wraz z dziećmi w wielu zawodach sportowych. Doprowadził nasz  zespół piłkarski do zdobycia III  miejsca w Polsce w piłce nożnej  w Lublinie i w Częstochowie. Wielokrotnie prowadzone przez niego zespoły sportowe dzieci i młodzieży, zwyciężały w zawodach diecezjalnych oraz dekanalnych na terenie diecezji toruńskiej.
Był również opiekunem wakacyjnego wypoczynku dzieci i chętnie włączał się w akacje  dobroczynne o charakterze sportowym. Pan śp. Mariusz były niezwykle życzliwym i dobrym człowiekiem, nauczycielem, wychowawcą, trenerem sportowym, kolegą na którego zawsze można było liczyć. Pozostanie po nim ogromna pustka, nie tylko w społeczności szkolnej, ale także lokalnej i parafialnej.
Wierzymy, że Pan Bóg nagrodzi jego dobre i szlachetne serce szczęściem wiecznym. Do zobaczenia w niebie.
 Ks. Marian Wróblewski – proboszcz parafii w Złotorii

Mistrzostwa Diecezji Toruńskiej 2013

Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza