Dziesiąta rocznica uroczystego wprowadzenia ks. kanonika dr Mariana Wróblewskiego w Urząd Proboszcza Parafii pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Złotorii

 

W lutym 2021 r. mija 10 lat od objęcia przez Ks. kan. dr Mariana Wróblewskiego Urzędu Proboszcza naszej parafii. Zgodnie z dekretem ks. Biskupa Andrzeja Suskiego – ks. Marian został mianowany Proboszczem naszej Parafii z dniem 1 lutego 2011 r., natomiast uroczyste wprowadzenie w Urząd Proboszcza miało miejsce w dniu 13 lutego 2011 r. 

             W niedzielę 13 lutego 2011 r. w kościele parafialnym w Złotorii, odbyło się uroczyste wprowadzenie ks. kanonika dr Mariana Wróblewskiego w urząd Proboszcza Parafii pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Złotorii.

              Przed rozpoczęciem Eucharystii, ks. kanonik dr Mariusz Klimek – dziekan Dekanatu Toruń III odczytał Dekret z dnia 22 stycznia 2011 r. biskupa ordynariusza Diecezji Toruńskiej Andrzeja Suskiego, którym mianował ks. kanonika dr Mariana Wróblewskiego z dniem 1 lutego 2011 r. proboszczem naszej parafii z wszystkimi uprawnieniami w zakresie prawa powszechnego i diecezjalnego.

               Ks. biskup w swoim Dekrecie zawarł także życzenia dla nowego proboszcza – aby posługa duszpasterska w nowej wspólnocie parafialnej była źródłem stałej radości i satysfakcji oraz przynosiła obfite owoce duchowe dla dobra powierzonego ludu Bożego.     

                  Po odczytaniu Dekretu, ks. dziekan – na mocy upoważnienia i woli księdza biskupa Andrzeja Susukiego – dokonał uroczystego wprowadzenia ks. Mariana Wróblewskiego w obowiązki proboszcza Parafii Św. Wojciecha w Złotorii i przekazał mu władzę jaką prawo kościelne przyznaje proboszczowi. Powierzył także dobro duchowe dusz nowo objętej parafii oraz jej stan materialny, a zwłaszcza kościoły.

 

               Następnie głos – w imieniu całej parafii – zabrał jej przedstawiciel – Pan Jacek Murawski, który na wstępie serdecznie podziękował księdzu dziekanowi za opiekę nad osieroconą parafią w trudnych chwilach, które nadeszły po śmierci naszego proboszcza – ks. kanonika Krzysztofa Stanowicza oraz za obecność podczas uroczystości objęcia parafii przez nowego proboszcza i zapewnił, że wdzięczność wobec księdza dziekana, która zakwitła w sercach parafian, wyrazi się również w modlitwie. Po tych słowach Pan Jacek Murawski zwrócił się do proboszcza – księdza Mariana Wróblewskiego, stwierdzając, iż od dziś jest on członkiem naszej rodziny parafialnej. Wiemy już jak bardzo angażujesz się w sprawy nauki – stwierdził mówca – a przykład naszego papieża – Jana Pawła II przekonuje nas, że zaangażowanie naukowe, jak i kapłańska gorliwość potrafią tworzyć doskonałą parę – pragniemy abyś zawsze był niewzruszonym drogowskazem ukazującym nam jedyną sensowną drogę życia, którą wskazał nam Jezus Chrystus.

              Po wystąpieniu przedstawiciela parafii głos zabrały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Złotorii, które serdecznie przywitały księdza proboszcza na progu nowego wyzwania, jakim jest praca duszpasterska w naszej parafii oraz wyraziły pragnienie aby poszanowanie dla chrześcijańskich wartości było podstawą dla naszej wspólnoty. 

                Po tych słowach uczniowie złożyli księdzu proboszczowi – w imieniu dyrektor szkoły, rodziców oraz oczywiście uczniów – życzenia zdrowia i błogosławieństwa Bożego, obdarowując także ks. Proboszcza bukietem pięknych kwiatów, jako wyraz serdecznego powitania przez całą społeczność Szkoły Podstawowej w Złotorii.

             

                  Następnie przywitali księdza proboszcza przedstawiciele Róż Różańcowych, działających w naszej parafii, którzy życzyli nowemu proboszczowi zdrowia oraz błogosławieństwa Bożego na pracę duszpasterską, którą ks. proboszcz będzie prowadził wśród mieszkańców parafii w Zlotorii. 

              Po wystąpieniach wszyscy zgromadzeni w świątyni parafianie i goście odśpiewali księdzu kanonikowi Marianowi Wróblewskiemu pieśń: „Życzymy, życzymy”, jako wyraz otwartości serc wobec nowego pasterza naszej parafii. 

               Po wystąpieniach rozpoczęła się Eucharystia, która uświetnili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii, obecni na niej wraz ze swoim sztandarem. Homilię wygłosił ks. profesor Dariusz Kotecki – prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

              Pan Bóg jest tym, który nieustannie przychodzi – stwierdził ksiądz profesor – przychodzi do historii każdego człowieka, przychodzi aby z tej historii uczynić historię zbawienia. Do niektórych Pan Bóg przychodzi w sposób spektakularny, jak np. do Św. Pawła, ale do większości z nas przychodzi w prostszy sposób, przychodzi w trzech rzeczywistościach: w świadectwie Kościoła, w liturgii i w posłudze.

              Świadectwo Kościoła jest niczym innym jak głoszeniem słowa Bożego, które jest drogą do życia. Pan Bóg przychodzi również w liturgii, aby uświadomić każdemu z nas, że jest blisko, na wyciągnięcie  ręki  –  taki był  w Chrystusie,  kiedy chodził po ziemi. Często od Pana Boga odchodzimy przez swoje grzechy, ale On jest przy nas cały czas.

             Pan Bóg przychodzi także przez służbę, służbę na rzecz drugiego. zarówno przez służbę materialną, kiedy wspomagamy innych konkretnymi darami, ale również wtedy, kiedy wspomagamy innych dobrym słowem, co często jest ważniejsze od daru materialnego.

             Kiedy uświadomimy sobie te trzy rzeczywistości, przez które Pan Bóg przychodzi, to łączymy je z pewnym narzędziem, którym Pan Bóg się posługuje, a tym narzędziem jest kapłaństwo. Dziś w Waszej parafii uroczyście i kanonicznie wprowadzacie nowego księdza proboszcza, rozpoczynacie nowy etap, który będzie kontynuacją posługi wszystkich proboszczów tej parafii, a wszyscy proboszczowie mają jedno zadanie: doprowadzać swoich parafian do zbawienia i czynią to przez te trzy rzeczywistości, nad którymi mają niejako władzę: świadectwo; liturgia i służba. Nie jest to łatwe. Żeby sprostać tym zadaniom – stwierdził na zakończenie ksiądz profesor – jest potrzebna Wasza modlitwa i tak jak teraz modlicie się swojego byłego proboszcza ks. Krzysztofa, który – jak wierzymy – otrzymał już łaskę nieba, tak módlcie się też za waszego nowego proboszcza, abyście szczęśliwie razem pielgrzymowali do Domu Ojca. 

              Na zakończenie Mszy Św. nowy proboszcz naszej parafii – ks. kanonik Marian Wróblewski podziękował Panu Bogu za to, że w tym miejscu go postawił. Mam świadomość, że wchodzę w całe bogactwo waszej wspólnoty – stwierdził ksiądz proboszcz, zwracając się do parafian.

               Moim pierwszym zadaniem jest duchowa posługa wam, jako pasterza i jako proboszcza tej parafii. Następnie ksiądz proboszcz podziękował za życzliwe przyjęcie, którego już doświadczył w parafii podczas posługi, którą sprawował dotychczas.  

                Ks. proboszcz podziękował także wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości wprowadzenia go do parafii: przedstawicielom parafii za piękne i głębokie słowa; druhom Ochotniczej Straży Pożarnej, na których zawsze można liczyć, którzy w tak uroczysty sposób – ze sztandarem – zaznaczyli swoją wspólnotę ducha; ministrantom; obecnym księżom oraz wszystkim parafianom za obecność i przyjęcie komunii świętej.

               Od dziesięciu lat ks. Proboszcz Marian Wróblewski z wielkim zapałem prowadzi pracę duszpasterską wśród swoich parafian., zajmując się nie tylko podstawowymi czynnościami pasterskimi, ale inicjuje i wspólnie ze swoimi parafianami prowadzi wiele dodatkowych wydarzeń takich jak: pomoc ubogim i potrzebującym poprzez paczki z okazji świąt, festyny parafialne, wieczory kolęd, drogi krzyżowe między kościołami parafii.  Wspiera także działania grup działających w parafii, takich jak: Kościół Domowy, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Caritas, Bractwo Przemienienia Pańskiego oraz Róże Różańcowe.

Zdjęcia i filmy z części tych wydarzeń można zobaczyć w zakładce: „Z życia naszej parafii”, klikając na poniższe zdjęcie:

                       Od samego początku posługiwania w naszej parafii, oprócz pracy duszpasterskiej, ks. Proboszcz ze szczególną troską dba o kościoły parafialne, wykonując szereg prac wewnątrz, jak i na zewnątrz naszych świątyń, a także w domu parafialnym,  z których najważniejsze to:

Kościół i dom parafialny w Złotorii: 

1. Kapitalny remont wieży wraz z elewacją 2012-2017
2. Remont domu parafialnego 2010-2011
3. Wykonanie kolejnych etapów prac konserwatorskich przy elewacji kościoła (część zach. i północno-wschodnia) 2013 – 2020
4. Odwodnienie i kanalizacja deszczowa wokół kościoła 2013
5. Kapitalny remont zakrystii kapłańskiej, wraz z nowym wyposażeniem mebli 2013
6. Remont konserwatorski kapliczki Najświętszego Serca Pana Jezusa -2013
7. Remont konserwatorski części muru wokół cmentarza 2014
8. Położenie 300m kw. kostki granitowej wokół kościoła 2014
9. Wymiana witraży:
     2014 – Św. Wojciech i Św. Jan Paweł II
     2015 – Chrzest Pański
     2016- 2017 – 4 witraże Ewangelistów i 4 Patriarchów
     2018 – 4 witraże św. Florian św. Hubert św. Józef św. bł ks. Stefan Frelichowski
10. Wykonanie granitowych schodów wejściowych 2015
11. Wykonie nowej posadzki marmurowej w prezbiterium i nowe meble gdańskie 2015
12. Remont kapitalny zakrystii ministranckiej 2016
13. Konserwacja 2 konfesjonałów 2018-2019
14. Malowanie kościoła – 2020

Kościół w Grabowcu: 

1. Nowa posadzka w kościele 200 m.kw. 2014
2. Remont prezbiterium (wyrównanie poziomów posadzki) 2015
3. Nowe żyrandole wraz z instalacją elektryczną 2016
4. Chodnik wokół kościoła 2017
5. Odkrycie i konserwacja fresków 2017-2019
6. Posadzka marmurowa w prezbiterium 2019
7. Kapitalny remont wieży kościoła -2019
8. Nowe ogrodzenie terenu kościoła -2019
9. Nowa Droga Krzyżowa 2019
11.Zakup ikony Matki Bożej do głównego ołtarza 2020
10. Malowanie kościoła 2020
11. Mozaika Chrystusa Króla – Pantokratora w prezbiterium 2020
12. Nowe granitowe schody wejściowe 2020
13. Odnowienie ołtarza posoborowego 2020

Zdjęcia z większości przeprowadzonych remontów można obejrzeć w zakładce: „Prace remontowe”, klikając na poniższe zdjęcie:

Media:

Wprowadzenie ks. Proboszcza w Urząd – 13.02.2011 r.

Galeria zdjęć:

« 1 z 2 »

Galeria filmów:

Film z uroczystego wprowadzenia

Homilia ks. prof. Dariusza Koteckiego

Słowo ks. dziekana Mariusza Klimka

Słowo ks. proboszcza Mariana Wróblewskiego