Wizytacja duszpasterska i udzielenie Sakramentu Bierzmowania - 15.05.2021

              W sobotę 15 maja 2021 r. odbyła się w naszej parafii wizytacja duszpasterska ks. Bpa Józefa Szamockiego.
             O godz. 10.00 w kościele parafialnym w Złotorii Ks. Biskup Józef Szamocki odprawił Mszę św. Nawiązując w homilii do, wygłoszonej podczas Mszy św. Ewangelii. ks. Biskup stwierdził, że otrzymamy od Pana Boga wszystko o co Go poprosimy w imię miłości do Jezusa Chrystusa, lecz istota rzeczy tkwi w tym, że Chrystus chce dla nas zbawienia i dlatego Bóg spełni te prośby, które będą prowadzić nas właśnie do zbawienia. Ks. Biskup zwrócił także uwagę na to, że nasza parafia, jest parafia, do której przybywają ludzie z miast, osiedlając się w niej. Jest natomiast rzeczą bardzo ważna, aby ci nowi mieszkańcy okrywali swoje chrześcijańskie powołanie także przez mieszkańców tej parafii, widząc ich wiarę i chrześcijańskie życie.
                 Po Mszy św. wszyscy wierni wyszli na cmentarz znajdujący się przy kościele, gdzie pod przewodnictwem ks. Biskupa odbyła się modlitwa za zmarłych parafian spoczywających na cmentarzu wokół kościoła.
                Następnie ks. Biskup odwiedził z Komunią św. troje chorych naszych parafian, a o godz. 12.00 udał się na nowy cmentarz św. Barbary, gdzie poprowadził modlitwę za zmarłych parafian, spoczywających na tym cmentarzu.
                O godz. 15.00 w kościele w Złotorii zebrali się członkowie Róż Różańcowych, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Bractwa Przemienienia Pańskiego oraz Kościoła Domowego na spotkanie modlitewne. Rozpoczynając spotkanie ks. Biskup w krótkiej katechezie stwierdził, między innymi, że człowiek bez pomocy Chrystusa nie ma możliwości wyswobodzenia się z grzechu, dlatego powinien starać się być zawsze jak najbliżej Niego, gdyż jego moc jest bardzo duża, tylko On potrafi sprostać sile, którą posiada zły dych, tylko On jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. Następnie wszyscy zebrani odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego i po niej modlili się indywidualnie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Natomiast o godz. 16.00 do kościoła w Złotorii przybyły dzieci naszej parafii, a wśród nich dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. oraz matki oczekujące potomstwa, którym ks. Biskup udzielił specjalnego błogosławieństwa.
                 O godz. 16.30 w Domu Parafialnym ks. Biskup spotkał się z członkami Rady Parafialnej. Podczas spotkania omówiono zadania, które już zostały wykonane w ciągu ostatnich pięciu lat oraz wskazano na te, które będą wykonywane w najbliżej przyszłości, tj. kontynuacja konserwacji elewacji kościoła w Złotorii i malowanie elewacji kościoła w Grabowcu. Zebrani doszli wspólnie do stwierdzenia, że obecnie – oprócz ww. prac – najważniejszym zadaniem dla aktywnych parafian, jest zniwelowanie negatywnych skutków pandemii, w tym podejmowanie działań mających na celu powrót do kościoła tych parafian, którzy na początku pandemii przestali do niego uczęszczać i dotychczas nie powrócili do praktyk religijnych.
                 Punktem kulminacyjnym wizytacji była Msza św. o godz. 18.30 w kościele w Grabowcu, podczas której ks. biskup udzielił młodzieży z naszej parafii Sakramentu Bierzmowania.

Galerie zdjęć:

Msza św. o godz. 10.00

Modlitwa za zmarłych na cmentarzu przy kościele w Złotorii:

Modlitwa za zmarłych na cmentarzu św. Barbary:

Spotkanie modlitewne o godz. 15.00:

Błogosławieństwo dzieci o godz. 16.00:

Spotkanie Ks. Biskupa z Radą Parafialną:

Msza św. i udzielenie Sakramentu Bierzmowania:

« 1 z 2 »