Ks. Jan Melzacki – Wikariusz

          Ks. Jan Melzacki urodził się 3 października 1995 roku w Wąbrzeźnie. Pochodzi z miejscowości Gołębiewo należącej do parafii św. Anny w Radzyniu Chełmińskim. Tam też, w Radzyniu, uczęszczał do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W szóstej klasie Szkoły Podstawowej zaczął być ministrantem w rodzinnej parafii. Po ukończeniu Gimnazjum uczył się w II Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu. Po maturze rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu (2014 – 2020). 15 czerwca 2019 roku przyjął święcenia diakonatu z rąk Ks. Biskupa Józefa Szamockiego.

             Studia teologiczne uwieńczył egzamin magisterski dnia 22 maja 2020. 30 maja 2020 roku ks. Jan przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ks. Biskupa Wiesława Śmigla w katedrze śśw. Janów w Toruniu.

             U progu drogi kapłańskiej jako fragment Pisma Świętego na obrazek prymicyjny, wybrał słowa z Ewangelii Mateuszowej: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,33).

              Od 1 lipca 2020 roku ks. Jan jest wikariuszem naszej parafii.