Ksiądz Kanonik dr Marian Wróblewski Proboszcz Parafii pw. Św. Wojciecha w Złotorii. Dziekan dekanatu Toruń III

        Ks. Marian Wróblewski, urodził się 31.05.1967 r. w Dąbrowie Chełm. k/Bydgoszczy. Święcenia kapłańskie przyjął 30 VI 1993 w katedrze śś. Janów w Toruniu. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Unisławiu Pomorskim. Następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Chełmnie. Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, które ukończył w 1993r. Magisterium uzyskał tego samego roku na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Pierwszą placówką wikariuszowską była parafia pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie.         

        W latach 1995-1999 odbywał studia specjalistyczne w zakresie kaznodziejstwa na Papieskiej Akademii Teologicznej  w Krakowie. Dyplom licencjata otrzymał w 1999 r. natomiast pracę doktorską obronił w roku 2002 r. Swoje zainteresowania w zakresie komunikacji między ludzkiej pogłębiał  na studiach podyplomowych Wydziału Filologicznego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

      Od 1999 r. do chwili obecnej jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu, a od 2004 r. do 2017 r. był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W roku akademickim 2004/2005 został pracownikiem naukowo-dydaktycznym na stanowisku adiunkta w Katedrze Katechetyki i Pedagogiki Religii na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu i prowadzi zajęcia z homiletyki i retoryki. Od 2003 r. jest Ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. katechezy, Członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Stowarzyszenia Homiletów Polskich,  Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Ks. M. Wróblewski w latach 2004 – 2017 był Dyrektorem  

 

Wydziału  Katechetycznego Kurii Toruńskiej oraz redaktorem naczelnym czasopisma katechetycznego Diecezji Toruńskiej pt. Siewca.

         Jest autorem 2 pozycji książkowych oraz kilkunastu artykułów popularno-naukowych i naukowych z zakresu homiletyki i katechezy. Uczestnik sympozjów homiletycznych i katechetycznych. Od 2009 r. jest kanonikiem honorowym Bazyliki Katedralnej w Toruniu.

     1 lutego 2011 r. Ksiądz Biskup Andrzej Suski mianował ks. Mariana Wróblewskiego proboszczem parafii w Złotorii, a w roku 2018 został mianowany przez ks. Bpa Wiesława Śmigla dziekanem dekanatu Toruń III.

Film z uroczystego wprowadzenia w urząd Proboszcza

Słowo Ks. Dziekana Mariusza Klimka

Homilia ks. prof. Dariusza Koteckiego 

Słowo Ks. Proboszcza Mariana Wróblewskiego