Rok 2011

Wizytacja duszpasterska w naszej Parafii, 09-10.04.2011

               W dniach 9 i 10 kwietnia 2011 r. w naszej parafii miała miejsce Wizytacja Duszpasterska, którą przeprowadził ksiądz biskup Józef Szamocki. Wizytacja rozpoczęła się o godzinie 11.15 Mszą Św. koncelebrowaną, której przewodniczył ks. biskup. Na wstępie odbyło się przywitanie księdza biskupa. Pierwsze słowa powitania skierowały do drogiego Gościa  uczennice  ze  Szkoły Podstawowej w Złotorii, które - oprócz serdecznego powitania i prośby o błogosławieństwo - złożyły w imieniu wszystkich dzieci  naszej parafii szczere i gorące  przyrzeczenia: "złu dostępu do serca nie damy; uczyć się pilnie zawsze będziemy - jak służyć Bogu, kochać Ojczyznę; iść drogą Boga wszyscy pragniemy i nigdy drogi nie wybrać innej."
Następnie - w imieniu dorosłych parafian - głos zabrał Pan Jacek Murawski, który wyraził radość, iż w tak ważnym, przedświątecznym okresie, gości w naszej parafii następca apostołów. Nawiązują do znajdującego się w bocznym ołtarzu kościoła, obrazu Przemienienia Pańskiego, przypomniał słowa Piotra wypowiedziane na górze Tabor: "Panie dobrze, że tu jesteśmy" i -zwracając   się    do   księdza  biskupa- dodał: "I dobrze, że Ty jesteś z nami Ekselencjo." Zapewnił także, iż obecna wizyta księdza biskupa następuje w czasie, gdy parafia - po śmierci ks. proboszcza Krzysztofa Stanowicza i w okresie Wielkiego Postu - trwa na modlitwie, a przecież przemienienie następuje właśnie wtedy, kiedy trwa się na modlitwie. Na zakończenie powitania wręczył księdzu biskupowi kwiaty - jako wyraz wdzięczności i serdeczności wszystkich parafian.
Następnie słowa powitania do drogiego Gościa skierował ks. proboszcz Marian Wróblewski. Nawiązując do historii naszej parafii, stwierdził, że wizyta księdza biskupa następuje w szczególnym okresie liturgicznym i dlatego wyraził prośbę, aby słowo, które będzie głoszone przez księdza biskupa było dla wszystkich parafian i dla niego jako proboszcza drogowskazem - w którym  kierunku powinniśmy podążać. Ukaż nam Chrystusa - prosił ksiądz proboszcz - ukaż nam tego, który daje światło, przez swoje słowo, na naszych ścieżkach.
Podczas wygłoszonej w trakcie Eucharystii homilii, ksiądz biskup, nawiązując do czytań oraz ewangelii, powiedział, że w czasach współczesnych Jezusowi ludzie podzielili się na dwie grupy - tych, którzy przyjęli Jezusa i Jego naukę oraz tych, którzy odrzucili Jego naukę. Niespełnione oczekiwania tych, którzy marzą o dobrym życiu na ziemi, które ma ich zapewnić Bóg, doprowadzają   do  agresji  i  wrogości. Śmierć Jezusa nie była wykonaniem planów ludzkich, ale planów Boga, to Bóg Ojciec wybrał odpowiedni scenariusz, aby opowiedzieć o swojej miłości. Dlatego bardzo ważna jest w naszym życiu sprawa właściwego poznania Jezusa. Patrząc na sprawozdanie księdza proboszcza widać że w Waszej parafii działa wiele ruchów, a więc są ludzie, którzy chcą lepiej poznać Jezusa i innych przekonać aby uznać Go za Zbawiciela - stwierdził ksiądz biskup zwracając się do obecnych parafian. Jeżeli nie będziemy chcieli lepiej poznać Jezusa, to zaczniemy odchodzić od Kościoła. Dlatego ta wizytacja ma pomóc w lepszym poznaniu Jezusa. Ludzie muszą odkryć, że przeznaczeniem człowieka nie jest tylko życie ziemskie, ale także i Niebo. Trzeba cały czas szukać Jezusa i prosić aby nas pouczał i prowadził, bo tylko serce poruszone łaską może uczynić krok w wierze. Może ten krok będzie owocem obecnej wizytacji - trzeba modlić się o to, stwierdził ksiądz biskup.
Podczas Mszy św. procesję z darami utworzyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Złotorii, w strojach, które symbolizowały poszczególne kontynenty świata, a ksiądz biskup - przyjmując dary - zamienił kilka słów z dziećmi je przynoszącymi. Po błogosławieństwie i zakończeniu Mszy Świętej, wszyscy wyszli na cmentarz przykościelny, aby tam pomodlić się za zmarłych parafian.
Od godziny 13.00 ksiądz biskup, razem z księdzem proboszczem, odwiedzili chorych w naszej parafii, a o godz. 14.30 w jednej z klas Szkoły Podstawowej w Złotorii, rozpoczęło się spotkanie z Radą Parafialną. Na spotkanie przybyło wielu przedstawicieli parafii, nie tylko osoby, które dotychczas działały w Radzie Parafialnej, ale również inni parafianie, którzy są aktywni i pragną włączyć się w życie naszej parafii. Spotkanie przebiegało w serdecznej, wręcz przyjacielskiej atmosferze i było bardzo owocne - ksiądz biskup poznał bliżej osoby zaangażowane w życie naszej wspólnoty, a zgromadzeni parafianie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wskazówek księdza biskupa na dalszą pracę dla dobra parafii i Kościoła. Po spotkaniu wszyscy zgromadzeni przeszli ze szkoły do domu parafialnego, gdzie wspólnie obejrzeli postępy prac przy jego remoncie, a o godzinie 16.15 odbyło się spotkanie księdza biskupa z ministrantami, lektorami oraz scholą parafialną.
O godzinie 18.00 w kościele w Złotorii odbyło się spotkanie z przedstawicielami struktur parafialnych oraz kandydatami do bierzmowania i rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. Spotkanie rozpoczęło Nabożeństwo, podczas którego odmówiono różaniec, a po Nabożeństwie, ksiądz biskup wygłosił katechezę, w formie prezentacji multimedialnej, na temat: "Wiara i powołanie."
Następnego dnia wizytacji, w niedzielę 10 kwietnia 2011 r., ksiądz biskup celebrował wszystkie Msze Święte w naszej parafii, głosząc Słowo Boże. Po Mszy Świętej w kościele pw. Chrystusa Króla w Grabowcu, ksiądz biskup spotkał się z matkami różańcowymi Róży Różańcowej, która działa właśnie tam. Spotkanie choć siłą rzeczy krótkie (parafianie w Złotorii oczekiwali na następną Mszę Św.) było jednak bardzo potrzebne i budujące. W przyjacielskiej rozmowie ksiądz biskup zapoznał się działalnością mieszkanek Grabowca, które aktywnie  włączają się w życie naszej wspólnoty. W wygłoszonej, podczas Mszy Św. homilii w kościele parafialnym w Złotorii, ksiądz biskup podkreślił prawdę o mocy Ducha w życiu chrześcijanina. To Duch nas umacnia, aby dobrze przeżyć to życie na ziemi i cieszyć się życiem w Niebie. Na zakończenie Mszy Św. ksiądz biskup pobłogosławił zgromadzone w świątyni dzieci oraz matki noszące pod sercem nienarodzone, ale już żyjące potomstwo. Chętni do błogosławieństwa oczekiwali w długiej kolejce, żeby otrzymać je od Boga, za pośrednictwem Jego biskupa, który nawiedził naszą parafię w ramach kanonicznej wizytacji.
Na zakończenie Mszy Świętej ksiądz biskup życzył wszystkim parafianom, nie tylko szczęścia na co dzień, ale przede wszystkim bliskości z Panem Jezusem, której doświadcza się - jak stwierdził ks. biskup - będąc pośród Was, gdyż Wy nią promieniujecie.

Galeria zdjęć:

« 1 z 4 »