Rok 2016

Misje ze Świętą Rodziną 2 - 9 października 2016 r.

           W dniach od 2 do 9 października 2016 r. w naszej parafii odbyły się Misje Święte. Misje Święte – to szczególny czas głoszenia słowa Bożego o Królestwie Bożym, Królestwie przebaczenia, miłości i pokoju za przykładem Jezusa Chrystusa. Ich celem jest gruntowne odnowienie i umocnienie wiary chrześcijanina. Pogłębienie relacji z Panem Bogiem, wspólnotą rodzinną i parafialną. Misje Święte odbywają się raz na dziesięć lat i trwają od niedzieli do niedzieli. Misje Święte odbyły się w Roku Bożego Miłosierdzia i 1050 r. Chrztu Polski. Przewodnikiem na tej drodze była dla nas Święta Rodzina z Nazarteu. Misje poprowadzili Ojcowie Misjonarze ze Zgromadzenia Świętej Rodziny – O. Tomasz i O. Andrzej.

Misje miały bardzo bogaty program:

Niedziela – 2 października 2016 r. – rozpoczęcie Misji:
8.00 Złotoria – Msza Święta z nauką misyjną (wprowadzenie misjonarza i ikony Świętej Rodziny)
9.30 Grabowiec - Msza Święta z nauką misyjną (wprowadzenie misjonarza i ikony Świętej Rodziny)
11.00 Złotoria – Msza Święta z nauką misyjną (wprowadzenie misjonarza i ikony Świętej Rodziny)
12.30 Złotoria – Msza Święta z nauką misyjną Po Mszy Świętej spotkanie dla rodziców oczekujących potomstwa i dzieci do lat 6

Poniedziałek – Święta Rodzina wzorem miłości i jedności małżeńskiej
9.00 Złotoria - Nabożeństwo misyjne
9.30 Złotoria – Msza Święta z nauką dla wszystkich
17.00 Grabowiec - Modlitwa Różańcowa
17.30 Złotoria - Nabożeństwo misyjne
18.00 Złotoria - Msza Święta z nauką dla wszystkich.
Rozpoczęcie Wieczystej Adoracji według ustalonego planu
21.00 Złotoria – Apel Jasnogórski

Wtorek – Święta Rodzina wzorem wiary i posłuszeństwa woli Bożej
9.00 Złotoria – Msza Święta z nauką dla wszystkich i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
17.00 Grabowiec - Modlitwa Różańcowa
17.30 Złotoria - Nabożeństwo misyjne
18.00 Złotoria - Msza Święta z nauką dla wszystkich i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Ok. 19.00 Złotoria Po Mszy Świętej nauka stanowa dla małżonków. Dialog w małżeństwie.

Środa – Pojednanie w rodzinie i z Panem Bogiem. Dzień spowiedzi św.
9.00 Złotoria – Nabożeństwo pokutne i spowiedź św.
9.30 Złotoria – Msza Święta z nauką dla wszystkich
17.00 Złotoria - Nabożeństwo pokutne i spowiedź święta
17. 30 Modlitwa Różańcowa
18.00 Złotoria - Msza Święta z nauką dla wszystkich i nabożeństwo poświęcenia wody
18.30 Grabowiec – Nabożeństwo pokutne i spowiedź święta
19.00 Grabowiec - Msza Święta z nauką dla wszystkich
20.00 Złotoria – Spotkanie misyjne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Czwartek – Święta Rodzina wzorem życia rodzinnego
9.00 Złotoria – Nabożeństwo misyjne
9.30 Złotoria - Msza Święta z nauką dla wszystkich i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
12.40 Złotoria Spotkanie misyjne dla dzieci szkolnych klasy 1-3
13.35 Złotoria Spotkanie misyjne dla dzieci szkolnych klasy 4-6
17.00 Grabowiec - Modlitwa Różańcowa
17.30 Złotoria – Nabożeństwo misyjne
18.00 Złotoria - Msza Święta z nauką dla wszystkich i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
Ok. 19.00 Złotoria – Nauka dla rodziców:
„Jak wychowywać dzieci według zasad chrześcijańskich”.

Piątek - Święta Rodzina szkołą przeżywania jesieni życia.
9.00 Złotoria – Msza Święta z nauką dla wszystkich i nabożeństwo za zmarłych
Akt oddania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
16.30 Grabowiec - Modlitwa Różańcowa
17.00 Grabowiec - Msza Święta z nauką dla wszystkich i Akt oddania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
17.30 Złotoria - Modlitwa Różańcowa
18.00 Złotoria - Msza Święta z nauką dla wszystkich i Akt oddania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz nabożeństwo za zmarłych
Ok. 19.00 Złotoria Po Mszy Świętej nauka stanowa dla małżonków

Sobota – Święta Rodzina patronką i opiekunką rodzin. Dzień chorych.
9.00 Złotoria – Nabożeństwo misyjne – okazja do spowiedzi św. dla chorych
9.30 Złotoria - Msza Święta dla chorych z sakramentem namaszczenia
17.00 Grabowiec – Nabożeństwo Różańcowe
18.00 Złotoria - Msza Święta z nauką dla wszystkich oraz akt oddania Niepokalanemu Sercu Maryi

Niedziela (9 października ) – Święta Rodzina wzorem modlitwy i świętowania. Dzień Posłania.
8.00 Złotoria – Msza Święta z nauką dla wszystkich; nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne; adoracja Krzyża Misyjnego i błogosławieństwo apostolskie z uzyskaniem odpustu zupełnego
9.30 Grabowiec - Msza Święta z nauką dla wszystkich; nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne; adoracja Krzyża Misyjnego i błogosławieństwo apostolskie z uzyskaniem odpustu zupełnego
11.00 Złotoria - Msza Święta z nauką dla wszystkich; nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne; adoracja Krzyża Misyjnego i błogosławieństwo apostolskie z uzyskaniem odpustu zupełnego.
12.30 Złotoria - Msza Święta z nauką dla wszystkich; nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne; adoracja Krzyża Misyjnego i błogosławieństwo apostolskie z uzyskaniem odpustu zupełnego

Po zakończonych Misjach rozpoczęła się peregrynacja Ikony Świętej Rodziny po domach naszej parafii.

Galeria zdjęć: