Wiersz o kościele w Grabowcu

***

W zapomnianym Grabowcu

Stoi Kościół po prostu

Protestanci Go mieli

I skromnością objęli

Ściany wymalowali

Bogu chwałę oddali

Krzyż znak wiary góruje

Już serce się maluje

Na dole jest kotwica

Zdobiona ta winnica

Tam gdzie gwiazdy widniały

Przed Chrystusem zbielały

I ambona tam stała

Która blasku dawała

Świątynia trwa po wieki

Dając ludziom opieki

Wiek już stoi po prostu

W zapomnianym Grabowcu…