W zakrystii i biurze parafialnym przyjmujemy wypominki całoroczne.
Wychodząc z kościoła można zaopatrzyć się w karteczki na wypominki. Koszt
wypominek całorocznych wynosi 15 zł. od imienia lub nazwiska. Wypominki
można także zamawiać poprzez pocztę internetową na adres naszej parafii.